NYHETER

Värmland


Efter att deltagit i seminariet ”Finansiera Företagets Framtid” (arrangerat av Almi) kan man konstatera vilka enorma finansiella muskler det finns. En viktig fas i uppstart av företaget är just uppstartens finansiering. Kan härmed rekommendera till egenföretagaren att söka bidrag och lån. För vad är det värsta som kan hända – Att svaret blir Nej. I så fall, sök igen på annat håll.
Erik Björemo

Erik Björemo

oktober 15, 2014 3:02
Tillbaka?