REFERENSER

Här nedan följer en lista med genomförda uppdrag. Dessa uppdrag har innehållit diagnos av företagets situation baserad på analys av styrande dokument, samt konfidentiella intervjuer. I uppdragen skapades Förändringsprogram med föreslagna förbättringsåtgärder i prioritetsordning.
Efter vissa uppdrag genomfördes även ledning av förändringen samt visualisering av förändringsresultat.

Business

Försvarsindustrin

Företaget tillverkar militära fordonssystem.

Utmaning

Öka effektiviteten i SW-utveckling för att möta nya utmaningar när man flyttar verksamheten från traditionell HW-produktion till flexibla plattformar med SW-lösningar som anpassas till marknadens krav.

Lösning

Vi gjorde en grundlig utredning som omfattade produktutveckling från början till slut. Slutsatser och rekommendationer lämnades i en rapport.

Resultat

Kunden fick en tydligare förståelse för att skaffa nödvändiga resurser i syfte att möta de nya utmaningarna i SW utvecklingen. Kunden tackade för att resultatet och rekommendationerna, som är mycket viktiga bidrag i förändringsarbetet.

Försvarsindustrin

Organisationen tillhandahåller ledningssystem i Sverige.

Utmaning

Utvecklingsenheten är en sammanslagning av flera olika företagskulturer. Projekten drabbades av upprepade förseningar och problem med att hålla budget. "Vad måste vi göra för att få kontroll över projektet, för att leverera i tid och hålla kostnaderna?"

Lösning

Vi gjorde en revision och rekommenderade åtta huvudåtgärder, till exempel i fråga om krav på hantering och SW dokumentation.

Resultat

Kunden var mycket nöjd med rekommendationerna och planerade för att genomföra dem.

Försvarsindustrin

Företaget producerar utildningssystem.

Utmaning

Projekten är utom kontroll, har dålig kvalitet och tidsplanerna följs dåligt.

Lösning

Vi utförde en revision av ett projekt i tre dagar. Analys, slutsatser och resultat rapporterades. Lösningar rekommenderades för de viktigaste områdena.

Resultat

Kunden har inlett ett omfattande förbättringsarbete baserat på vår rapport.

Rymdindustrin

Företaget konstruerar datorer till rymdraketer.

Utmaning

Kunden har mycket dålig kontroll av projektkostnader.

Lösning

Vi utförde en revision av två projekt i tre dagar. Analys, slutsatser och resultat rapporterades med rekommenderade lösningar för de viktigaste områdena (estimeringar, projektstyrning och riskhantering).

Resultat

Kunden har inlett ett stort förbättringsarbete baserat på vår rapport. Effekterna av åtgärderna visade sig direkt efter 1 månad.

Mobil telecomindustri

Tillverkare av Node-B produkter inom mobila kommunikationssystem.

Utmaning

Öka effektiviteten i SW utveckling och inom plattformsutveckling, för att möta snabbare förändringar på grund av snabba kravförändringar på marknaden.

Lösning

Vi gjorde en grundlig utredning som omfattar produktutveckling början till slut. Cirka 30 intervjuer genomfördes i Frankrike, Indien och USA. Slutsatser och rekommendationer dokumenterades i rapporter och överlämnas i workshops på varje plats i respektive land.

Resultat

Kunden fått inblick i deras nuvarande situation och en tydligare förståelse för att skapa nödvändiga resurser i syfte att möta de nya utmaningarna på SW utveckling och regelbundet bygga kompletta system.
Kunden använder slutrapporten (med slutsatser och förslag) som en mycket viktig referens i arbetet med att förändra ledningen, arbetsprocesser och starta kontinuerliga förbättringar.