OM BJÖREMO

Björemo Consulting AB är ett företag som hjälper organisationer med att ställa diagnoser av verksamheten från ett oberoende perspektiv för att därefter föreslå och driva effektiviseringar. Vi erbjder ett brett utbud av paket som skräddarsys efter ditt företag. Samtliga erbjudanden präglas av Kvalitet och Professionalism.

Genom nära kontakter, kontinuerligt lärande och egen verksamhetsutveckling, kan företaget erbjuda ett brett utbud av tjänster.

 

Symbolik logotyp
bjoremoconsultingab_logo

  • Stjärnan/kompassen visar både vägen samt att stjärnan ger vinnarkänsla.
  • Vingarna symboliserar redskapet att ta sig snabbt fram med i känsla av frihet och ”inga problem – vi löser ert problem”.
  • Vågorna visar att när det går vågor så finner företaget alltid en väg framåt (flyger med vingarna) samt att företaget skapar trendvågor efter sig.
  • Rep-knopen syftar på kunskap och intelligens.

 

Varför Björemo?

Björemo erbjuder trygghet. Alla våra paket och erbjudanden anpassas och skräddarsys efter just din verksamhet. I och med detta kan vi också alltid erbjuda ett fast pris, fasta kostnader och fasta leveransobjekt. Det innebär att du som kund alltid vet vad du får, till vilket pris och hur länge det kommer ta.

Vi har stor erfarenhet från att hjälpa företag att utvecklas och förbättras. Våra kontakter inom branschen är också dessa mycket erfarna och kunniga. Det innebär att vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster, samt att det ger trygghet om ett uppdrag skulle visa sig vara större eller mer komplicerat än förväntat.

Partners

Nära samarbete är viktigt och ger fler fördelar för dig som kund i form av breddad kunskap och ökad trygghet. Genom aktivt nätverkande har Björemo Consulting AB knutit många erfarna och viktiga kontakter inom branschen.

Vi kan därför erbjuda ett mycket brett utbud av tjänster. Det gör oss också väl rustade om uppdraget är särskilt komplicerat eller om något oförutsett skulle hända.

Vad står jag för?

Jag har alltid förespråkat Kvalitet och Professionalism och dess innebörd, detta har genomsyrat mitt yrkesliv då jag har arbetat mycket med verksamhets- och affärsutveckling inom IT, Telekom och verkstadsindustrin.

Mina prioriteringar är enkelhet och pragmatiska processer i kombination med tydligt ledarskap som kan hantera kontinuerliga förbättringar.

Jag ingår i ett flertal nätverk och via mina kontakter kan jag därmed komplettera mina tjänster med konsultkollegor som har unika kompetenser, just för era problemställningar.

En snabb analytisk förmåga och en fallenhet för att se problemens detaljer och grundorsaker, liksom helhetssituationen har varit till nytta vid ett antal ISO revisioner. Har som projektledare blivit reviderad ett flertal tillfällen.

Erik Björemo

Erik Björemo är grundare av företaget Björemo Consulting AB och har lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Erik har erfarenhet av att hjälpa organisationer att implementera rutiner och arbetssätt i syfte att uppfylla ISO9001, ISO14001 samt ISO27001.