MÄTNINGAR

Att mäta


Utifrån pågående verksamhet och/eller förbättringsprogram och dess aktiviteter erbjuds ett paketerbjudande för mätning av effekterna i förändringarna i er verksamhet.

Resultatet presenteras som en process för samtliga mätningar och dess definitioner av mätningarna. I processen definieras även hantering av mätresultaten och dess analyser.

Mätningar i verksamheten genomförs genom att: – skapa en process som berörda parter medverkar till att ta fram – definiera mätningarna (detaljerad definition av resp mätning och resultat) – driva uppstarten av process och mätningar under en period av 4 veckor – definiera mätningsanalys och den kontinuerliga återkopplingen till ledningen och personal

Tidsplan

VECKA 1
Definiera och godkänna process och mätningar
Informera

VECKA 2
Implementera process och starta mätdatainsamlingar
Informera

VECKA 3
Driva datainsamling
Starta rapporteringar
Informera

VECKA 4
Driva datainsamling
Rapportera och informera
Överlämna

Uppdragsspecifikation

FAST TIDSRAM
1 månad (4 veckor)

FAST KOSTNAD
95.000 SEK

FASTA LEVERANSOBJEKT
1. Mätprogram
2. Definiera process och mätningar
3. Ledning av Mätprogrammet
4. Rapportera, informera och presentera resultat

Värdering

Vi utför värdering av företagsverksamheter. Utifrån befintligt verksamhetssystem och pågående kvalitetsarbete genomförs en diagnos ur ett process-analytiskt perspektiv.

Identifiering av effektiva/ineffektiva arbetsmetoder och flöden i verksamheten. Om verksamheten t.ex. är certifierat enligt ISO9001 kan vi snabbt bedöma om bolaget fortfarande uppfyller kraven i standarden.