Tillfälligt ledarskap

Tillfällig Chef / Ledare under kortare period


Vi åtar oss chefspositioner under kortare tidsperioder.

Detta kan inträffa vid t.ex. perioden mellan avgående och kommande chefstillsättning, semesterperioder eller tillfälligt högre belastning på organisationen.