Diagnos ledarskap

Förbättra ditt ledarskap


Ledarskapets förmåga att till planering, operativ styrning och uppföljning påverkar verksamhetens produktiva förmåga i allra högsta grad.

Att vara chef innebär att yrkesskickligheten som ledare kräver prestation i flera dimensioner. Dessa dimensioner återspeglas vid en opartisk och neutral diagnos från en oberoende part.

Jag speglar ledarskapets situation och prestation genom att analysera ur stor mängd dimensioner. Resultatet är mycket värdefullt för vidareutbildningar och individuella förbättringsprogram.

Syfte

Syfte är erhålla en statusbild av yrkesskickligheten ur flera dimensioner för enskild individ eller ledningsgrupp.

Det är av yttersta vikt att ständigt utvecklas som ledare. Samhälle och industri förändras i allt snabbare takt där nya krav och nya utmaningar avlöser varandra kontinuerligt.

Uppdragspecifikation

TIDSRAM
Fem (5) arbetsdagar

PRIS
Pris: 45.000 SEK (exkl moms)
Resekostnader tillkommer

LEVERANSOBJEKT
Resultat via rapport och presentation (enligt överenskommelse)