Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram


Genom kontinuerlig hantering av risker undviker ert företag att hamna i problemsituationer som kan vara mycket kostsamma. Genom diagnoser och kontinuerlig hantering av risker, kan man effektivt driva åtgärdsprogram. Vi erbjuder ett paketerbjudande för att skapa och driva ett effektivt Åtgärdsprogram. Ett Åtgärdsprogram och kommer att ligga som grund för de aktiviteter som löser era nuvarande problem och förhindrar kommande affärs- och verksamhets-problem. Problemen kan vara definierade enligt en Diagnos eller utifrån andra analyser.

Åtgärdsprogrammet genomförs genom att: – skapa ett program som godkänns av berörda parter som blir påverkade – definiera aktiviteter med tidsperspektiv, budget och ansvarig – driva uppstarten av programmet under 4 veckor – definiera process för kontinuerlig återkoppling till ledningen och personalen

Åtgärdsprogram

Tidsschema

VECKA 1
Definiera programmet
Definiera aktiviteter
Informera

VECKA 2
Godkänna programmet
Starta aktiviteter
Informera

VECKA 3
Driva aktiviteter
Rapportering
Informera

VECKA 4
Driva aktiviteter
Rapportera och informera
Överlämna

Innehåll

FAST TIDSRAM
1 månad (4 veckor)

FAST KOSTNAD
95.000 SEK

FASTA LEVERANSOBJEKT
Åtgärdsprogram
Ledning av Åtgärdsprogrammet
Definiera aktiviteter med budget och ansv.
Rapportera, informera och presentera resultat