Nya processer & rutiner

Definiera och Implementera nya processer och rutiner


Vid större förändringar, t.ex vid omorganisationer eller byte av utvecklingsmetod, kommer en fas som innebär risk för ineffektivitet.
Vi löser detta genom att uppdatera och förtydliga processer och rutiner med mycket fokus på ”syfte”, ”motivering” och ”målsättning”.
Naturligtvis sker detta med anpassning till kraven inom ISO9001.
Åtgärdsprogram

Syfte

Syfte är att skapa eller uppdatera företagets Verksamhetssystem.

Det är ytterst viktigt vid nyanställningar, omorganisationer samt inför ISO-revisioner att dokumentationen beskriver verksamheten enligt ledningens direktiv.

Uppdragsspecifikation

TIDSRAM
Fyra (4) arbetsveckor

KOSTNAD
Pris: 160.000 SEK (exkl moms)
Resekostnader tillkommer

LEVERANSOBJEKT
Ett komplett verksamhetssystem som uppfyller ISO9001, nivå 2.
Rapportering via veckorapporter och slutande presentation + rapport