Djupanalys

Djupanalys av dokumenterat verksamhetssystem


Vi erbjuder analys av ert dokumenterade verksamhetssystem där Ni erhåller en statusbild via en objektiv och professionell genomlysning. Samtliga verksamhetsstyrande dokument analyseras genomgående.

Vi granskar befintlig dokumentation både gällande innehållet samt dess struktur. Operativ verksamhet inom företaget som inte är dokumenterat fram-kommer tydligt vid analysen.

Dokument som påverkar den operativa verksamheten granskas ur följande perspektiv:

  • Mål och Syfte
  • Mottagare och kopplingar till anknytande verksamhet
  • Ägare och författare

Tilläggsbeställning:

  • Kontroll av efterlevnad av Verksamhetssystemet i den operativa verksamheten (tilläggsbeställning, timpris)

Språkgranskning sker endast i undantagsfall. Konfidentiell hantering.

Diagnos

Syfte

Syfte är erhålla en statusbild av dokumentation i företagets Verksamhetssystem. Det är ytterst viktigt vid nyanställningar, omorganisationer samt inför ISO-revisioner att dokumentationen beskriver verksamheten enligt ledningens direktiv.

Uppdragsspecifikation

FAST TIDSRAM
Fem (5) arbetsdagar

FAST KOSTNAD
Pris: 45.000 SEK (exkl moms)
Resekostnader tillkommer

FASTA LEVERANSOBJEKT
Resultat via rapport och presentation (enligt överenskommelse)