Diagnos

Diagnos av operativ verksamhet


Analyserar och klarlägger operativ verksamhet i syfte att definiera en plattform för därefter gå vidare med utveckling av verksamheten. Denna oberoende diagnos innebär att samtliga involverade parter kan enas om situationen och därmed definiera utgångsläget/plattformen för vidare förbättringsåtgärder.

Björemo Consulting AB erbjuder en paketlösning där Ni på förväg vet:

TIDSRAM » FAST LEVERANSDATUM KOSTNAD » FAST PRIS RESULTAT » FASTA LEVERANSOBJEKT

Resultatet presenteras som en ”spegelbild av nuläget” och kommer att ligga som grund för vidare åtgärder.

Diagnosen att vi: – tar ta del av relevant dokumentation som är relaterat till ert problemområde – genomför konfidentiella intervjuer

Diagnos

Liten Diagnos

Under 1 vecka analyseras relevant dokumentation och dialoger förs med närmast berörd personal.

FAST TIDSRAM
1 Vecka

FAST PRIS
45.000 SEK

FASTA LEVERANSOBJEKT
1. Presentation av resultatet
2. Rapport

Mellan Diagnos

Liten Diagnos + Djupanalys (intervjuer) + rapport

Genomförs under en tre-veckorsperiod. Under vecka ett sker inläsning samt förberedelser inför vecka 2. Under vecka 2 genomförs konfidentiella intervjuer som analyseras och sammanställs en kort rapport och en fullständig rapport presenteras och levereras vecka 3.

FAST TIDSRAM
3 Veckor

FAST PRIS
125.000 SEK

FASTA LEVERANSOBJEKT
1. Presentation av resultatet
2. Rapport
3. Rapport (lång version) i Word format

Stor Diagnos

Mellan Diagnos + Lösningsförslag + Konsekvensanalyser + Mätningsförslag

Genomförs under en period av fyra veckor där de tre första veckorna är tillika en Mellan Diagnos. Under den fjärde veckan presenteras och levereras förslag på lösningar med konsekvensanalyser och mätningsförslag (för att påvisa effekterna av åtgärder).

FAST TIDSRAM
4 Veckor

FAST PRIS
160.000 SEK

FASTA LEVERANSOBJEKT
1. Presentation av resultatet
2. Rapport (kort version) i PowerPoint format
3. Rapport (lång version) i Word format
4. Förslag på lösningsalternativ (i rapporten)
5. Konsekvensanalys av lösningsalternativen
6. Mätningsförslag (påvisa förbättringar)