AFFÄRSSYSTEM

Djupanalys

Vi erbjuder analys av ert dokumenterade verksamhetssystem där Ni erhåller en statusbild via en objektiv och professionell genomlysning.

Läs mer »

Diagnos

En oberoende diagnos där samtliga involverade parter kan enas om situationen och därmed definiera utgångsläget/plattformen för vidare förbättringar.

Läs mer »

Nya processer & rutiner

Vi hjälper till att definiera och implementera nya processer och rutiner för att du inte ska tappa effektivitet

Läs mer »

LEDARSKAP

Diagnos ledarskap

Jag speglar ledarskapets situation och prestation. Resultatet är mycket värdefullt för vidareutbildningar och individuella förbättringsprogram.

Läs mer »

Åtgärdsprogram

Vi skapar och driver ett effektivt åtgärdsprogram som kommer att ligga till grund för lösningar av nuvarande problem.

Läs mer »

Tillfälligt ledarskap

Liksom stafettläkare kan vi göra snabba inhopp under kortare perioder.

Läs mer »

MÄTNINGAR

MÄTNINGAR

Vi mäter effekterna i förändringarna under pågående verksamhet och/eller förbättringsprogram och dess aktiviteter.

Vi genomför en diagnos utifrån befintligt verksamhetssystem och pågående kvalitetsarbete ur ett process-analytiskt perspektiv.

Läs mer »

VÄLKOMMEN!


Björemo Consulting AB, ett företag som står för Kvalitet och Professionalism i samtliga erbjudanden.Vi ger seminarier och utbildningar inom samtliga erbjudanden. VÄLKOMNA!

Erik Björemo

VD

BLOGG


2
dec

Antaganden

Är det något som irriterar, så är det när folk antar att dom vet, antar en förutsättning, antar ett värde, antar ett beteende betydde något… Det vill säga, ett antagande är i många fall (nästan alla) grunden till massor med... Läs mer

Tidigare inlägg

  • Antaganden
  • Värmland
  • Entreprenör